o mnie - Galeria Joanny Żołnierczuk

o mnie

Joanna Żołnierczuk

Urodziła się 1977 08 01 roku w Hrubieszowie.
Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 2001-2006.
Dyplom w pracowni malarstwa u prof. Leszka  Misiaka.
Uprawia malarstwo i rysunek.
W swojej twórczości Joanna Żołnierczuk pozostaje wierna naturze.
Jej obrazy są opisami natury pełnej powietrza, przestrzeni, pozbawionej jakiejkolwiek anegdoty, jakichkolwiek zaaranżowanych scen rodzajowych.
O swojej twórczości mówi:
“Celem obserwacji natury stała się dla mnie jej zmienność, a zarazem cykliczność - synteza tego, co w naturze istotne.
 Staram się oddać piękno przyrody odbieranej przeze mnie intuicyjnie, emocjonalnie, dostrzegając jednocześnie jej potęgę narzucającą mi nie tylko temat malarski, ale i swoisty nastrój, który kojarzy mi się symbolicznie z pojęciami uniwersalnymi, jak: przemijanie, wieczność, śmierć, narodziny.
Próbowałam także sięgnąć do symboli żywiołów takich jak ziemia, woda, powietrze.

 Chciałam też, aby moje malarstwo cechowała pokora wobec natury, daru od Stwórcy. Skromne, kameralne, osobiste - stanowią zapis  ciągłych poszukiwań artystycznych, są jakby rejestrem przebytych tras w poszukiwaniu motywu. Wreszcie są  jakby zapisem
odczuć przy obcowaniu z naturą.”